Type Here to Get Search Results !

सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी PDF 2022 23 | Setu abhyaskram Uttar Chachni pdf 2022 | Bridge course After Test

सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी PDF 2022 23 | Setu abhyaskram Uttar Chachni pdf 2022 | Bridge course post Test question papers 2022 23 | www.maa.ac.in bridge course uttar chachani pdf download 2022


नमस्कार विद्यार्थी व शिक्षक बंधूंनो मागील वर्षी प्रमाणे याही वर्षी आपण तीस दिवसाचा सेतू अभ्यासक्रम राबवला असून प्रत्येक दिवस निहाय आपण विद्यार्थ्यांना pdf पाठवून त्यांच्याकडून सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेत आहोत , दिनांक 20 जून ते 23 जुलै 2022 पर्यंत आपल्या 30 दिवसांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला किंवा होणार आहे त्यानंतर आपल्याला विद्यार्थ्यांची उत्तर चाचणी ( setu abhyaskram uttaar chachani pdf download ) 25 व 26 जुलै 2022 रोजी घ्यायची आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सेतू अभ्यासक्रमाचा किती फायदा झाला हे समजेल .


सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf 2022 प्रश्नपत्रिका🎯 त्यासाठीच आम्ही सेतू अभ्यासक्रमाची उत्तर चाचणी पीडीएफ (setu abhyaskram uttaar chachani pdf download) आपणापर्यंत देत आहोत सर्वजणांनाच्या  मनात शंका आहे की सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 ची उत्तर चाचणीकशाप्रकारे घ्यायची आहे व सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका पीडीएफ (setu abhyaskram 2022 23 uttaar chachani pdf ) मध्ये कुठून व कशा डाउनलोड करायचे आहेत त्यासाठी आम्ही तुमचे काम सोपे होण्यासाठी सर्व सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणीच्या पीडीएफ प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका या लेखांमध्ये उपलब्ध करून देत आहोत त्याचा तुम्हाला व विद्यार्थ्यांना नक्कीच फायदा होईल .

🎯 आमच्या व्हाट्सअप्प ग्रुप्स मध्ये जॉईन व्हा !सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणीच्या पीडीएफ फाईल डाऊनलोड  (setu abhyaskram uttaar chachani pdf) करण्यासाठी खालील दिलेल्या इयत्ता पहिली दुसरी तिसरी चौथी पाचवी सहावी, सातवी, आठवी, नववी दहावीच्या इयत्तानिहाय व विषयनिहाय जसे इंग्रजी गणित विज्ञान सामाजिक शास्त्र या  विषयां समोरील ₹ डाऊनलोड बटन वर क्लिक करून सदर सेतू अभ्यासक्रमाच्या उत्तर चाचणी पीडीएफ प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करू शकता .


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका pdf 2022 23  - Setu abhyaskram uttar prashn patrika 2022 www.maa.ac.in bridge course pdf download

नमस्कार मित्रांनो आपल्याला सेतू अभ्यासक्रम उत्तरे चाचणी दिनांक 25 उत्तर चाचणी - दिनांक 25 ते 26 जुलै 2022. या रोजी घ्यायची असून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना सेतू अभ्यासक्रमाचा किती फायदा झाला आहे हे समजणार आहे त्यासाठी आपल्याला उत्तरे चाचणी पीडीएफ प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या डाउनलोड बटन वर क्लिक करून सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी डाऊनलोड करू शकता🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 2022 23 pdf ( setu abhyaskram uttar chachani pdf 2022 )


सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका pdf इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी इयत्ता नववी इयत्ता दहावीची pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत सर्व विषय जसे विज्ञान गणित इंग्रजी मराठी सामाजिक शास्त्र pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाऊनलोड बटनावर क्लिक करा 


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय मराठी ( मराठी माध्यम )


विषय - मराठी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय गणित ( मराठी माध्यम )


विषय - गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय इंग्रजी ( मराठी माध्यम )

विषय - इंग्रजी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय विज्ञान ( मराठी माध्यम )

विषय - विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय सामाजिक शास्त्र ( मराठी माध्यम )

विषय - सामाजिक शास्त्रे

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ री परिसर अभ्यासDownload DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थी परिसर अभ्यासDownload DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वी परिसर अभ्यासDownload DownloadEVS-1 Download | EVS-2 DownloadEVS-1 Download | EVS-2 Download
4.इयत्ता ६ वी सामाजिक शास्त्रDownload DownloadHistory Download | Geography DownloadHistory Download | Geography Download
5.इयत्ता ७ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory DownloadHistory Download
6.इयत्ता ७ वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download
7.इयत्ता ८ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory DownloadHistory Download
8.इयत्ता ८ वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download
9.इयत्ता ९ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload Download-Download Download
10.इयत्ता ९ वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download
11.इयत्ता १० वी इतिहास,राज्यशास्त्रDownload Download-Download Download
12.इयत्ता १० वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय इंग्रजी ( इंग्रजी माध्यम )

Subject : English (Higher Level)

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download,🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय गणित ( इंग्रजी माध्यम )


Subject : Mathematics

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload


🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय विज्ञान ( इंग्रजी माध्यम )

Subject : Science

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
5.इयत्ता 7 वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
7.इयत्ता १० वी-Part 1सेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
8.इयत्ता १० वी-Part 2सेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय सामाजिक शास्त्र ( इंग्रजी माध्यम  )

Subject : Social Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता 3 रीसेतू अभ्यास Download-DownloadDownload
2.इयत्ता 4 रीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
3.इयत्ता 5 थीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadHistroyDownload | GeographyDownloadHistroyDownload | GeographyDownload
5.इयत्ता ७ वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ७ वी Historyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
7.इयत्ता 8 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
8.इयत्ता 8 वी Historyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
9.इयत्ता 9 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
10.इयत्ता 9 वी Historyसेतू अभ्यास Download-सेतू अभ्यास Download
11.इयत्ता 10 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
12.इयत्ता 10 वी Historyसेतू अभ्यास Download-सेतू अभ्यास Download,🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय उर्दू  ( उर्दू माध्यम   )

विषय - उर्दू भाषा

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय गणित ( उर्दू माध्यम   )


विषय - गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय विज्ञान ( उर्दू माध्यम   )

विषय - विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका विषय सामाजिक शास्त्र ( उर्दू माध्यम   )

विषय - परिसर अभ्यास व सामाजिक शास्त्र

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ७ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ८ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता ८ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
10.इयत्ता ९ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
11.इयत्ता ९ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
12.इयत्ता १० वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
13.इयत्ता १० वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download💠 हे पण वाचा - 
FAQ
Q. सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 2022 कधी घ्यायची आहे ?
Ans - सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 26 ते 27 जुलै 2022 
Q. सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका कश्या व कोठून डाउनलोड करायच्या ? 
Ans - सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf प्रश्नपत्रिका आपण maa.ac.in या ऑफिशियल वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकता.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !