Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

इयत्ता ५वी, ८वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका | class 5th 8th quation paper 2024

इयत्ता ५वी, ८वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका | class 5th 8th quation paper 2024 | maa ac in

नमस्कार विद्यार्थी शिक्षक बंधुंनो सर्वांना माहितच असेल की या वर्षी २०२४ मध्ये  इयत्ता पाचवी व आठवीला वार्षिक परीक्षा होणार असून वार्षिक परीक्षेमध्ये जर  विद्यार्थी नापास होत असेल तर त्याची पुनर्परीक्षा घ्यायची व पुनर्परीक्षामध्ये नापास होत असेल तर तो विद्यार्थी नापास होणार आहे. GR Download

 तसेच इ पाचवी व आठवीसाठी शाळा स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करायच्या असून सदर प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद  महाराष्ट्र ( https://www.maa.ac.in/ ) या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.  सदर वेबसाईटवर नमुना प्रश्नपत्रिका उपलब्ध केल्या असून सदर प्रश्नपत्रिका स्वरूप कसे असेल गुणांकन कसे असेल कोणत्या प्रश्नाला किती वेटेज द्यायची आहे माझे सर्व माहिती वेब साईटवर दिलेली आहे.


इयत्ता ५वी, ८वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका | class 5th 8th quation paper 2024५वी, ८वी प्रश्नपत्रिका 2024(toc)


इयत्ता ५वी, ८वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी शासन निर्णय दिनांक ०७-१२-२०२३ नुसार नमुना सराव प्रश्नपत्रिका : class 5th 8th quation paper 2024

Download PDF


इ  ५ वी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | class 5th quation paper 2024


अनु. क्र.विषयप्रश्नपत्रिकासंविधान तक्तासूचना /उत्तरसूची
1.

इंग्रजी - प्रथम भाषा

Download DownloadDownload Download-

2.

इंग्रजी - तृतीय भाषा

Download DownloadDownload Download-
3.

उर्दू

Download DownloadDownloadDownloadDownload Download
4.

गणित

Download DownloadDownload DownloadDownload Download
5.

मराठी

Download DownloadDownload DownloadDownload Download
6.

परिसर अभ्यास: भाग १

Download DownloadDownload DownloadDownload Download
7.

परिसर अभ्यास : भाग २

Download DownloadDownload DownloadDownload Download


इ  ५ वी इंग्रजी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf class 5th English quation paper 2024 ( English Medium)


इ  ५ वी इंग्रजी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf class 5th English quation paper 2024 ( Marathi Medium )


इ  ५ वी उर्दू नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf  class 5th Urdu quation paper 2024


इ  ५ वी गणित नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf class 5th Math quation paper 2024


इ  ५ वी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf  class 5th Marathi quation paper 2024


इ  ५ वी परिसर अभ्यास: भाग १ नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf  class 5th Parisar abhyas 1 quation paper 2024


इ  ५ वी परिसर अभ्यास: भाग  २ नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf class 5th Parisar abhyas 2 quation paper 2024

Download इयत्ता 8 वी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका | 2024 class 8th paper 2024


अनु. क्र.विषयप्रश्नपत्रिकासंविधान तक्तासूचना /उत्तरसूची
1.

इंग्रजी - प्रथम भाषा

Download DownloadDownload Download-
2.

इंग्रजी - तृतीय भाषा

Download DownloadDownload Download-
3.

उर्दू

Download DownloadDownloadDownloadDownload Download
4.

गणित

Download DownloadDownload DownloadDownload Download
5.

मराठी

Download DownloadDownload DownloadDownload Download
6.

विज्ञान

Download DownloadDownload DownloadDownload Download
7.

सामाजिक शास्त्र

Download DownloadDownload DownloadDownload Download

इ  ८ वी इंग्रजी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th English  quation paper 2024


इ  ८ वी इंग्रजी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th English  quation paper 2024 


इ  ८ वी उर्दू नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th Urdu quation paper 2024


इ  ८ वी गणित नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th Math  quation paper 2024


इ  ८ वी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th Marathi quation paper 2024


इ  ८ वी  विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th Science quation paper 2024

इ  ८ वी सामाजिक शास्त्र नमुना प्रश्नपत्रिका २०२४ pdf | Class 8th Social Science quation paper 2024FAQ

Q. इयत्ता ५वी  वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका कश्या डाऊनलोड कराव्यात ?
Ans: इ पाचवीच्या सराव प्रश्नपत्रिका  https://www.maa.ac.in/ या  वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकता

Q.  इयत्ता ८ वी  वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका कश्या डाऊनलोड कराव्यात ?
Ans: इ ८ वीच्या  सराव प्रश्नपत्रिका  https://www.maa.ac.in/ या  वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकता

Q.  How to Download class 5th 8th quation paper 2024 ?
Ans: You Can Download quation paper from https://www.maa.ac.in/ website .

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !