Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

सेतू अभ्यासक्रम pdf setu abhyaskram in marathi २०२१ bridge course answer key pdf download

सेतू अभ्यासक्रम pdf setu abhyaskram in marathi bridge course in marathi pdf  bridge course for class 10th std मराठी हिंदी इंग्रजी माध्यम

शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मागील वर्गाच्या महत्त्वाच्या विषयांची उजळणी घेण्याची तयारी केली आहे. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र  ने ब्रिज अभ्यासक्रम तयार केला आहे. सोमवारपासून ( १ जुलै २०२१ )विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये सेतू अभ्यासक्रम शिकविला जाईल.कोरोना विषाणूमुळे गेल्या एक वर्षापासून ऑनलाईन वर्ग सुरू आहेत. ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला असून काही महत्त्वाचे विषयही गमावले असल्याची तक्रार अनेक शिक्षक व पालकांनी केली होती.


🔘 हे पण वाचा  -

🆕  सण 2021-22 कमी झालेला 25 टक्के अभ्यासक्रम pdf


जर विद्यार्थ्यांचा आधार स्पष्ट नसेल तर पुढच्या वर्गात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षण विभागाने नवीन सेतू अभ्यासक्रम तयार केला आहे. या अंतर्गत पुढील 45 दिवस वर्ग 2 ते 10 च्या विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण विषयांबद्दल शिकवले जाईल.

setu abhyaskram in marathi bridge course in marathi pdf  bridge course for class 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th std

https://www.maa.ac.in/index.php?tcf=bridge_course 

 इयत्ता २ री मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std2ndMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता २ री इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

 https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std2ndEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता २ री गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std2ndMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 3 री मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std3rdMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 3 री इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std3rdEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 3 री गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std3rdMathsBridgeCourse.pdf 

 इयत्ता 3 री विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std3rdScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 3 री सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std3rdSocialScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 4 थी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std4thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 4 थी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std4thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 4 थी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std4thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 4 थी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std5thScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 4 थी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std4thSocialScienceBridgeCourse.pdf

 

इयत्ता  5 वी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std5thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 5 वी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std5thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 5 वी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std5thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 5 वी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std5thScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 5 वी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std5thSocialScienceBridgeCourse.pdf

इयत्ता  6 वी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std6thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 6 वी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std6thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 6 वी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std6thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 6 वी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std6thScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 6 वी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std6thSocialScienceBridgeCourse.pdf

इयत्ता  7 वी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std7thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 7 वी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std7thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 7 वी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std7thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 7 वी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std7thScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 7 वी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std7thSocialScienceBridgeCourse.pdf

इयत्ता  8 वी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std8thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 8 वी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std8thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 8 वी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std8thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 8 वी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std8thScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 8 वी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std8thSocialScienceBridgeCourse.pdf

इयत्ता  9 वी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std9thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 9 वी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std9thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 9 वी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std9thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 9 वी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std9thScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 9 वी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std9thSocialScienceBridgeCourse.pdf

इयत्ता  10 वी मराठी सेतू अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/marathi/Std10thMarathiBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 10 वी इंग्रजी अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/english/Std10thEnglishBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 10 वी गणित अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/maths/Std10thMathsBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 10वी विज्ञान अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/science/Std10thPart1and2ScienceBridgeCourse.pdf

 इयत्ता 10 वी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रम bridge course pdf

https://www.maa.ac.in/documents/bridgecourse/socialscience/Std105thSocialScienceBridgeCourse.pdf

 

Q. सेतू अभ्यासक्रम काय आहे ?
कोविड 19 मुळे मागील एका वर्षा पासून मुले ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत, त्या मुळे मुलांच्या पाठय पुस्तकातील संकल्पना घट्ट होण्या साठी महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण विभागाने सेतू अभ्यासक्रम ही संकल्पना तयार केली आहे त्या मुळे मुलांना मागील इयत्तेचे रिविजन केले जाणार आहे

Q. सेतू अभ्यासक्रम कसा डाउनलोड करायचा ?
सेतू अभ्यासक्रम Bridge course हा महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण विभागाच्या ऑफिशियल वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकता . Official website https://maa.ac.in/

Q. सेतू अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स हा कितवीच्या विद्यार्थीसाठी आहे ?
सेतू अभ्यासक्रम हा इ 2 री पासून ते इ 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना साठी आहे

Q. सेतू अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स हा किती दिवसात शिकवायचा आहे ?
सेतू अभ्यासक्रम हा 45 दिवसात म्हणजे 1 जुलै ते 14 ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण करायचा आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !