Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

इयत्ता 9 वी,10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक १ २०२२ | इयत्ता 9 वी / 10 वी घटक चाचणी क्रमांक 1 pdf 2022 -23

इयत्ता 9 वी,10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक १ २०२२ |  इयत्ता 9 वी / 10 वी घटक चाचणी क्रमांक 1 pdf 2022 -23 सेमी इंग्रजी माध्यम | Class 9/10 first unit test question 2022


 नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो व शिक्षक बंधूंनो  सेतू अभ्यासक्रम संपलेला असून आता इयत्ता नववी (9 वी) व इयत्ता दहावी (10 वी )  साठी प्रथम सत्र परीक्षेचे २०२२ ( Class 9 first unit test question 2022 ) आयोजन करावेच आहे सर्वांना इयत्ता नववी व इयत्ता दहावीच्या प्रथम सत्र परीक्षेच्या तयारीसाठी , प्रश्नपत्रिका पीडीएफ मध्ये कश्या तयार करायचा यासाठी आम्ही आपणासाठी मार्गदर्शन करणार आहोत त्यासाठी इयत्ता नववी व इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्र परीक्षा च्या प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देत आहोत या सदर प्रश्नपत्रिका ह्या आपल्याला  माहितीसाठी आहेत या प्रश्नपत्रिका वापर करून आपण यावर्षीच्या प्रश्नपत्रिका तयार करू शकता चला तर इयत्ता नववी (9 वी) व दहावीच्या (10वी) प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका pdf ( Class 9 first unit test question 2022 pdf)  मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या डाउनलोड बटन वर क्लिक करा !🎯 इयत्ता नववीच्या प्रथम सत्र सराव प्रश्नपत्रिका pdf 2022-23 ( Class 10 first unit test question 2022 )

इ 9 वी 10 वी प्रथम घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका 2022


इयत्ता 9 वी घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय मराठी ( first unit test clase 9th - Marathi)

इयत्ता नववी मराठी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय हिंदी ( first unit test class 9th - hindi)

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय हिंदीच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय इंग्रजी ( std 9th first unit test  - English )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF✡️ इयत्ता 1ली ते 4थी - प्रथम घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका 2022-23 pdf ( शिक्षकमित्र समूह नगर )


➡️ Download pdf
 

🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय गणित भाग -1 ( Class 9 first unit test question 2022 Mathematics part 1 )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय गणित भाग 1 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय गणित भाग -2 ( Class 9 first unit test question 2022 Mathematics part 2 )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय गणित भाग 2 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF


इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय विज्ञान भाग -1 ( Class 9 first unit test question 2022 Science part 1 )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय विज्ञान भाग 1 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय विज्ञान भाग -2 ( Class 9 first unit test question 2022 Science part 2 )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय विज्ञान भाग 2 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय इतिहास ( Class 9 first unit test question 2022 History )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय इतिहास विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय भूगोल ( Class 9 first unit test question 2022 Geography)

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय भूगोल विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF

Download PDF🎯 इयत्ता 9 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 सेमी ( semi) 2022 pdf ( Class 9 first unit test question 2022 Semi English )

इयत्ता नववी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा सेमी माध्यमाच्या  प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Mathematics

Download PDF -1

Download PDF -2


 

💠 इयत्ता दहावीच्या प्रथम सत्र सराव प्रश्नपत्रिका pdf 2022-23 ( Class 10 first unit test question 2022 )


इयत्ता 10 वी घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय मराठी ( Class 10 first unit test question 2022 - marathi )

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय मराठी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय हिंदी ( Class 10 first unit test question 2022 Hindi )

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय हिंदी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय इंग्रजी ( Class 10 first unit test question 2022 English )

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय गणित भाग -1 ( Class 10 first unit test question 2022 Mathematics part 1)

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय गणित भाग 1 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF


🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय गणित भाग -2 ( Class 10 first unit test question 2022 Mathematics part 1)

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय गणित भाग 2 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय विज्ञान भाग -1 ( Class 10 first unit test question 2022 Science part 1)

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय विज्ञान भाग 1 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय विज्ञान भाग -2 ( Class 10 first unit test question 2022 Science part 2 )

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय विज्ञान भाग 2 विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय इतिहास ( Class 10 first unit test question 2022 History)

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय इतिहास विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF


🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 2022 pdf - विषय भूगोल  ( Class 10 first unit test question 2022 Geography)

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा विषय भूगोल विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF


🎯 इयत्ता 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 सेमी ( semi) 2022 pdf ( Class 10 first unit test question 2022 Semi English )

इयत्ता दहावी प्रथम घटक चाचणी परीक्षा सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या विषयाच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा

Download PDF


🎯 हे पण वाचा 

🆕 सेतू अभ्यासक्रम चाचणी रिझल्ट शिट डाउनलोड करा

🆕 सेतू अभ्यासक्रम pdf सर्व इयत्ता व सर्व विषयाच्या pdf

🆕 वार्षिक नियोजन 2022 मराठी सर्व इयत्तेचे pdf

✡️  15 ऑगस्ट मराठी भाषण निबंध सूत्रसंचालन


FAQ

Q.इ 9 वी 10 वी ची प्रथम सत्र परीक्षा कधी घ्यायची आहे 2022?

Ans - इ 9 वी 10 वी ची प्रथम सत्र परीक्षा माहे ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर 2022 च्या महिन्यात घ्यायची आहे

Q. इ 9 वी 10 वी ची प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2022 कश्या डाउनलोड करायच्या ?

Ans- इ 9 वी 10 वी ची प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका marathibhashan.com वेबसाईट वरून डाउनलोड करू शकता !
टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !