Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी pdf 2022 | सेतू अभ्यासक्रम pdf 2022 23 | setu abhyaskram pdf | bridge course pdf download maharashtra board 2022

सेतू अभ्यासक्रम pdf 2022 | सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी 2022 23 | setu abhyaskram pdf | bridge course pdf download maharashtra board 2022 | www.maa.ac.in bridge course


नमस्कार शेती अभ्यासक्रम मागील वर्षी प्रमाणे या वर्षी  आपल्याला  जून ते जुलै या महिन्या दरम्यान आपल्याला सेतू अभ्यासक्रम व चाचणी क्रमांक 1 ,2 3 ( setu abhyaskram purv chachani pdf 2022) घ्यायची आहे सुरुवातीला आपल्याला विद्यार्थ्यांची पूर्वचाचणी घ्यायची आहे सदर पूर्वचाचणी ही 17 जून ते 28 जून या दरम्यान घ्यायची असून त्यानंतर सेतू अभ्यासक्रम हा पुढील तीस दिवसांमध्ये म्हणजेच 20 जून ते 23 जुलै 2022 पर्यंत आपल्याला पूर्ण करायचा आहे त्यानंतर दिनांक 25 ते 26 जुलै 2022 ला परत आपल्याला विद्यार्थ्यांची उत्तर चाचणी घ्यायची आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोरोना काळामध्ये जे काही बेसिक ज्ञान आहे ते पूर्ववत झाली आणि जास्तीत जास्त त्यांच्याकडून प्रॅक्टिस करून घ्यायचे आहेसेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी pdf 2022🎯 आमच्या व्हाट्सअप्प ग्रुप्स मध्ये जॉईन व्हा !


सेतू अभ्यासक्रम वेळापत्रक  - Setu abhyaskram Timetable 2022 www.maa.ac.in bridge course pdf download

  1. सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी  - दिनांक -  17 जून ते 18 
  2. 30 दिवसांचा सेतू अभ्यासक्रम - 20 जून ते 23 जुलै 2022.
  3. उत्तर चाचणी - दिनांक 25 ते 26 जुलै 2022.🎯 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf 2022 प्रश्नपत्रिका


🎯 सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  सेतू अभ्यासक्रम पूर्व  चाचणी pdf  मराठी सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी 2022 23 उत्तरे ( setu abhyaskram purv chachani pdf 2022 )


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी इयत्ता नववी इयत्ता दहावीची pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत सर्व pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाऊनलोड बटनावर क्लिक करा अ.क्र

इयत्ता

डाउनलोड

पूर्वचाचणी

२ री

सेतुअभ्यास

download

३ री

सेतुअभ्यास

download

४ थी

सेतुअभ्यास

download

५ वी

सेतुअभ्यास

download

६ वी

सेतुअभ्यास

download

७ वी

सेतुअभ्यास

download

८ वी

सेतुअभ्यास

download

९ वी

सेतुअभ्यास

download

१० वी

सेतुअभ्यास

download

🆕  सेतू अभ्यास सर्व इयत्ता सर्व विषय दिवस पहिला ते तीस pdf 2022-23 डाउनलोड🎯 सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  गणित | गणित सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी उत्तरे pdf download ( setu abhyaskram purv chachani pdf 2022 )सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी इयत्ता नववी इयत्ता दहावीची pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत सर्व pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाऊनलोड बटनावर क्लिक करा


🎯 सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  इंग्रजी | इंग्रजी सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी उत्तरे pdf  download ( setu abhyaskram purv chachani pdf 2022 )

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी इयत्ता नववी इयत्ता दहावीची pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत सर्व pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाऊनलोड बटनावर क्लिक करा
अ.क्र

इयत्ता

डाउनलोड

पूर्वचाचणी

२ री

सेतुअभ्यास

download

३ री

सेतुअभ्यास

download

४ थी

सेतुअभ्यास

download

५ वी

सेतुअभ्यास

download

६ वी

सेतुअभ्यास

download

७ वी

सेतुअभ्यास

download

८ वी

सेतुअभ्यास

download

९ वी

सेतुअभ्यास

download

१० वी

सेतुअभ्यास

download

🎯 सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  विज्ञान | विज्ञान सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी pdf download ( setu abhyaskram purv chachani pdf 2022 )

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी इयत्ता नववी इयत्ता दहावीची pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत सर्व pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाऊनलोड बटनावर क्लिक कराअ.क्र

इयत्ता

डाउनलोड

पूर्वचाचणी

३ री

सेतुअभ्यास

download

४ थी

सेतुअभ्यास

download

५ वी

सेतुअभ्यास

download

६ वी

सेतुअभ्यास

download

७ वी

सेतुअभ्यास

download

८ वी

सेतुअभ्यास

download

९ वी

सेतुअभ्यास

download

१० वी १

सेतुअभ्यास

download

१० वी  २

सेतुअभ्यास

download
🎯 सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  सामजिक शास्त्रे 
सामजिक शास्त्रे  सेतु अभ्यास व पूर्वचाचणी pdf download ( setu abhyaskram purv chachani pdf 2022 )

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी इयत्ता नववी इयत्ता दहावीची pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत सर्व pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाऊनलोड बटनावर क्लिक कराअ.क्र

इयत्ता

डाउनलोड

पूर्वचाचणी

३ री परिसर अभ्यास 

सेतुअभ्यास

download

४ थी परिसर अभ्यास 

सेतुअभ्यास

download

५ वी भाग १

सेतुअभ्यास

download

५ वी  भाग २

सेतुअभ्यास

download

   ५

६ वी इतिहास

सेतुअभ्यास

download

६ वी भूगोल  

सेतुअभ्यास

download

७ वी इतिहास

सेतुअभ्यास

download

७ वी भूगोल  

सेतुअभ्यास

download

८ वी इतिहास

सेतुअभ्यास

download

१०

८ वी भूगोल  

सेतुअभ्यास

download

११

९ वी इतिहास

सेतुअभ्यास

download

१२

९ वी भूगोल  

सेतुअभ्यास

download

१३

१० वी इतिहास

सेतुअभ्यास

download

१४

१० वी  भूगोल  

सेतुअभ्यास

download🎯  हे पण वाचा >

🆕 सेतू चाचणी क्रमांक 3 pdf डाउनलोड करा

🆕  सेतू अभ्यास चाचणी क्रमांक 2 pdf डाउनलोड

 🆕  सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी 2022-23 pdf डाउनलोड

🆕  चाचणी क्रमांक चाचणी क्रमांक 1 pdf डाउनलोड

🆕  सेतू चाचणी क्रमांक - 2 सर्व इयत्ता व विषय एकाच pdf मध्ये डाऊनलोड करा

🆕  सण 2021-22 कमी झालेला 25 टक्के अभ्यासक्रम pdf

🆕 सेतू अभ्यासक्रम चाचणी रिझल्ट शिट डाउनलोड करा

🆕 सेतू अभ्यासक्रम pdf सर्व इयत्ता व सर्व विषयाच्या pdf

🆕 वार्षिक नियोजन 2021 - 22 मराठी सर्व इयत्तेचे pdf


FAQ -
Q. सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी कधी घ्यायची आहे  2022 ?
Ans -सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी 17 जून ते 18 जून 2022 दरम्यान घ्यायची आहे  
Q. सेतू अभ्यासक्रम कधी पासून शिकवायचा आहे  2022 ?
ANS - सेतू अभ्यासक्रम 20 जून ते 23 जुलै अश्या 30 दिवसात पूर्ण करायचा आहे .
Q. सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी कधी घ्यायची आहे ?
Ans- सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 25 जुलै ते 26 जुलै 2022 रोजी घायची आहे.टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !