Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

Akarik mulyamapan chachani kramank 1 prashnapatrika 2022-23 | प्रथम घटक चाचणी 2022-23

आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 प्रश्नपत्रिका 2022-23 pdf | प्रथम घटक चाचणी 2022-23 pdf |Akarik mulyamapan chachani 1 prashnapatrika 2022 semi english marathi

नमस्कार शिक्षक बंधूंनो ब्रिज कोर्स संपून बराच कालावधी झाला आहे आणि आपण आपल्या रेगुलर अभ्यासक्रम शिकवत आहोत परंतु रेग्युलर अभ्यासक्रमांमध्ये सुद्धा आपण दरवर्षी आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 ( प्रथम घटक चाचणी 2022 pdf)  घेत असतो परंतु यावर्षी ब्रिज कोर्समध्ये सुद्धा आपण चाचण्या घेतल्या होत्या त्यामुळे यावर्षी 2022 मध्ये सुद्धा आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 द्यायची किंवा नाही संभ्रम आहेत परंतु जर घ्यायची झाल्यास आपल्याला प्रश्न पत्रिका तयार करायला बराच कालावधी लागेल त्यासाठी आपल्या माहितीसाठी व मार्गदर्शनासाठी आकारिक चाचणी क्रमांक 1 ( pratham ghatak chachani ) च्या प्रश्नपत्रिका देत आहोत सदर सर्व प्रश्नपत्रिका ह्या फक्त आपल्या आपल्याला माहितीसाठी आहेत व विविध व्हाट्सअप्प ग्रुप्स वरून एकत्र केलेल्या असल्या मुळे सदर प्रश्नपत्रिका काही जुन्या अभ्यासक्रकावरील सुद्धा असू शकतात त्या मुळे आकरिक चाचणी 1 च्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करून चेक कराव्या ही विनंती .


आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022 (toc)


 सर्व आकारिक चाचणी क्रमांक 1  च्या प्रश्नपत्रिका घ्या काही नवीन आहेत तर काही जुन्या आहेत त्यामुळे प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करून चेक करूनच विद्यार्थ्यांना द्यावे , प्रत्येक इयत्ता व प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येकी तीन तीन प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिले आहेत या सर्व प्रश्नपत्रिका व्हाट्सअप द्वारे विविध ग्रुप वर आलेल्या आहेत त्या सर्व एकत्रित करून आपल्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत सदर सर्व प्रश्नपत्रिका हा त्या त्या संबंधित तज्ञ शिक्षकांची आहेत.


✡️ आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022 - इयत्ता १ ली ते 4 थी ( मराठी इंग्रजी गणित विज्ञान व इतर सर्व) pdf


➡️ https://drive.google.com/folderview?id=13ctDcIggTO94wvZ1rhIzrf2twdhOXUha


✡️ Akarik mulyamapan chachani 1 prashnapatrika 2022 semi | आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका इयत्ता 8 वी सेमी इंग्रजी pdf


➡️ https://drive.google.com/folderview?id=1VvX6e91sGX5X0kQ5Ozceqs9NZ625VpRR


✡️ इयत्ता 1ली ते 4थी - प्रथम घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका 2022-23 pdf ( शिक्षकमित्र समूह नगर )


➡️ Download pdf
 

🆕 हे पण वाचा >

💥 इ 9वी 10 वी प्रथम घटक चाचणी क्रमांक 1 प्रश्नपत्रिका pdf 2022


✡️ इयत्ता 9 वी व 10 वी - प्रथम घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका 2022-23 pdf 


➡️ https://drive.google.com/folderview?id=1oqVhkXNnrUYS4rNbNN_xYiClf1uMeNwC


🆕  आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022 - इयत्ता १ ली ते 8 थी ( मराठी इंग्रजी गणित विज्ञान व इतर सर्व) pdf


https://drive.google.com/folderview?id=1IA_9z3i6LT0rAa_3uGuRjvY0I4sRPTaO


animated-new-image-0002आकारिक चाचणी क्रमांक 1 च्या प्रश्नपत्रिका pdf (एकूण 100 pdf)✡️ आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022-23 इयत्ता पहिली सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 3 प्रश्नपत्रिका संच pdf 


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUYUU4MzUycHIwYlk/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeURmJCWDNSSDc3bDA/view?usp=drivesdk


3️⃣ https://drive.google.com/file/d/1TFUKrHQHX6zs42U4dEYjEOavBfqcVHGD/view


✡️ Akarik mulyamapan chachani kramank 1 prashnapatrika 2022-23 इयत्ता 2 री सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 3 प्रश्नपत्रिका संच pdf  


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUd1J4OG41Q3oyQms/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUQXBKWFNjbG1QOFE/view?usp=drivesdk


3️⃣ https://drive.google.com/file/d/1XUxoqMQz1MTwpzdpeXenTaOT4V6jFv2X/view


✡️ आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022-23 इयत्ता तिसरी सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 3 प्रश्नपत्रिका संच pdf 


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUNEJtanhrQi03azA/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUMEdaWU1fcU5nd3c/view?usp=drivesdk


3️⃣ https://drive.google.com/file/d/1sLOgf9ppNTqPAgXnngiBHFHdnN6Txd1I/view


✡️ Akarik mulyamapan chachani kramank 1 prashnapatrika 2022-23 इयत्ता 4 थी सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 3 प्रश्नपत्रिका संच pdf  


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUMmpUMWh5MGJoYTQ/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUbE80YTk0TUFfUXc/view?usp=drivesdk


3️⃣ https://drive.google.com/file/d/1MWp_u799kN0BJPM-2x_aQS_YuA8OWtQl/view


✡️ आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022-23 इयत्ता पाचवी सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 3 प्रश्नपत्रिका संच pdf 


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUcHp6SDNRVENWQkk/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUUHpRVW84QWxFNkk/view?usp=drivesdk


3️⃣ https://drive.google.com/file/d/1HV29klKOFZM2SrBbZjXqifLp9AlhiS2A/view


✡️ आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022-23 इयत्ता सहावी सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 3 प्रश्नपत्रिका संच pdf 


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUa0c1VlFiZFppNWs/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUa0c1VlFiZFppNWs/view?usp=drivesdk


3️⃣ https://drive.google.com/file/d/1VRumj0Yo6quSdemNWhPTaVSLuu-HFXOq/view


✡️ आकारीत मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 2022-23 इयत्ता सातवी सर्व विषयाच्या प्रत्येकी 2 प्रश्नपत्रिका संच pdf 


1️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUODA0bFlUSk5aSGc/view?usp=drivesdk


2️⃣ https://drive.google.com/file/d/0B-eE51GT7IeUODA0bFlUSk5aSGc/view?usp=drivesdk


Q. आकारिक चाचणी क्रमांक 1 कधी घ्यायची आहे 2022 मध्ये ?

Ans. 2022 मध्ये आकारिक चाचणी क्रमांक 1 सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घ्यायची आहे .

Q. आकारिक चाचणी क्रमांक 1 किती गुणांची घ्यायची आहे?

Ans. आकारिक चाचणी क्रमांक 1 - 15 किंवा 20 गुणांची घ्यायची आहे.

Q. आकारिक चाचणी क्रमांक 1 ऑनलाइन की ऑफलाईन घ्यायची आहे?

Ans. आकारिक चाचणी क्रमांक 1 जिथे शाळा प्रत्येक्ष चालू आहेत तिथे ऑफलाईन तर जिथे शाळा सुरू नाहीत तिथे ऑनलाइन घ्यायची आहे.


हे पण वाचा ➡️

🆕  NAS च्या 100 सराव प्रश्नपत्रिका pdf

🆕  संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका 1 ली ते 10 वी 2021-22 pdf

🆕  सण 2021-22 कमी झालेला 25 टक्के अभ्यासक्रम pdf

🆕 सेतू अभ्यासक्रम चाचणी रिझल्ट शिट डाउनलोड करा

🆕 सेतू अभ्यासक्रम pdf सर्व इयत्ता व सर्व विषयाच्या pdf

🆕 वार्षिक नियोजन 2021 - 22 मराठी सर्व इयत्तेचे pdf
टिप्पणी पोस्ट करा

5 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !